KL Ekonomi AB

Digital, modern & effektiv bokföring


Vi tar hand om din ekonomi med smarta digitala lösningar

Ekonomitjänster

Löpande bokföring 

Redovisning

Leverantörsresko​ntra

Fakturering – även ROT- och RUT-tjänster

Skattedeklarationer – moms- och arbetsgivardeklarationer

Löner

Månadsavstämningar

Bokslut

Årsredovisningar 

Inkomstdeklaration 2

Vi har även ett bra samarbete med flertal revisorer